Họ và tên: LƯU THỊ ÁNH TUYẾT

Giảng viên bộ môn: Điều dưỡng Cơ bản. Bảo vệ thành công Luận văn Thạc sĩ Điều dưỡng tại trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hoa Trung, Hồ Bắc, Trung Quốc

Tên đề tài: “ĐIỀU TRA NĂNG LỰC CHĂM SÓC TOÀN DIỆN CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN TẠI 4 BỆNH VIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN”

Chuyên ngành: Điều dưỡng

Thời gian: Năm 2015

Địa điểm: Học viện Y học Đồng tế