I. Nhiệmvụchung

 - Cánbộgiảngviêncủabộmônthựchiệnđúngnộiquyquyđịnhcủanhàtrườngvàkhoa.

 - Thamgiaxâydựngcơquan ,tậpthểbộmônvănhóavăn minh, kỷcươngkhoahọc.

 - Cótráchnhiệmvớicôngviệcchuyênmônvàtráchnhiệmvớisinhviên.

II. Nhiệmvụcụthể

1. ThạcsĩHoàng Minh Hương

-  Giảngviên, Phótrưởngbộmôn

- LàmviệcdướisựchỉđạocủaTrưởngkhoa, P.Trưởngkhoa

- Phụtráchchungcôngviệccủabộmôn,Giáovụbộmôn

- GiảngdạylýthuyếtvàlâmsàngtạikhoaTâmthầnbệnhviện ĐKTU.TN vàtạibệnhviệnTâmthầntỉnhTháiNguyên

- ChiỦyviên

- ỦyviênCôngđoànbộphận

-Cốvấnhọctập

- ThamgiacôngtácđiềudưỡngtạikhoaTâmthầnbệnhviện ĐKTU.TN

2. ThạcsĩNgôXuân Long

- Giảngviên

- ĐihọcnghiêncứusinhtạiTháiLantừnăm 2014.

3. CửnhânTriệuVănNhật

- Giảngviên

- LàmviệcdướisựchỉđạocủaTrưởngkhoa,trưởngbộmôn

- GiảngdạylâmsàngtạikhoaTâmthầnbệnhviện ĐKTU.TN vàtạibệnhviệnTâmthầntỉnhTháiNguyên

- ThamgiacôngtácđiềudưỡngtạikhoaTâmthầnbệnhviện ĐKTU.TN