1. Trưởng khoa

Họ và tên: TS.Nông Phương Mai

Điện thoại: 0988 520 079

Email: nongphuongmaidhyd@gmail.com

2. Phó Trưởng khoa

Họ và tên: ThS.Phùng Văn Lợi

Điện thoại: 0915 416 990

Email: phungloiyk@gmail.com

3. Phó Trưởng khoa

Họ và tên: TS.Ngô Xuân Long

Điện thoại: 0982 501 601

Email:xuanlong187@gmail.com