1. Trưởng khoa

Họ và tên: ThS. Nông Phương Mai

Điện thoại: 0988.520.079

Email: nongphuongmaidhyd@gmail.com

2. Phó Trưởng khoa

Họ và tên: Ths. Phùng Văn Lợi

Điện thoại: 0915.416.990

Email: phungloiyk@gmail.com

3. Phó Trưởng khoa

Ả 

  
 

 nh (3x4)

Họ và tên: Ths. Vi Thị Thanh Thủy

Điện thoại: 0912.371.614

Email:nuoctrong@gmail.com

 

 

PHÂN CÔNG CHỨC TRÁCH - NHIỆM VỤ

BAN CHỦ NHIỆM KHOA ĐIỀU DƯỠNG

 

I. Nhiệm vụ chung

          - Ban Chủ nhiệm phụ trách, điều hành hoạt động chung của Khoa  như  Đào tạo - Nghiên cứu khoa  học - Quan hệ quốc tế - Phát triển nhân lực - Công tác chăm sóc người bệnh và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng nhà trường về các công việc của Khoa.

          - Ban Chủ nhiệm công tác tại các Bộ môn thực hiện đúng nội quy, quy định của nhà trường, giảng dậy theo lịch giảng, có trách nhiệm quản lý, giúp đỡ sinh viên học tập. Không được gây khó khăn phiền hà cho sinh viên.

          - Tham gia xây dựng cơ quan, xây dựng và giữ gìn môi trường cảnh quan, bảo vệ công trình công cộng, bảo vệ môi trường sinh thái, phấn đấu xây dựng một môi trường làm việc vừa thoải mái và kỷ cương, vừa văn minh và khoa học.

II. Nhiệm vụ cụ thể

1. Ths. Nông Phương Mai: Phó trưởng phụ trách khoa - Trưởng Bộ môn Điều dưỡng cơ bản

          - Phụ trách, điều hành Khoa và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng nhà trường về các công việc của Khoa.

          - Phụ trách công tác Đảng của chi bộ Điều dưỡng, phụ trách mảng phát triển nhân lực của Khoa, phụ trách công tác đào tạo, huấn luyện kỹ năng Điều dưỡng tiền lâm sàng.

          - Phụ trách, điều hành Bộ môn Điều dưỡng Cơ bản và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng nhà trường về các công việc của Bộ môn.

          - Tham gia giảng dạy lý thuyết, thực hành, đánh giá và quản lý sinh viên học tập tại Bộ môn.

          - Tham gia giảng dạy lý thuyết, thực hành, đánh giá và quản lý học sinh, sinh viên học tập tại Bộ môn.

          - Học Nghiên cứu sinh chuyên ngành Vệ sinh xã hội học và tổ chức y tế.

2. Ths. Phùng Văn Lợi: Phó trưởng khoa - Trưởng Bộ môn Điều dưỡng Người trưởng thành

          - Làm việc dưới sự chỉ đạo của Phó trưởng phụ trách khoa, cùng với Ban chủ nhiệm Khoa tham gia vào công việc phụ trách, điều hành các hoạt động được phân công.

          - Phụ trách công tác giáo vụ khoa, phụ trách mảng Quan hệ quốc tế của Khoa và mảng đào tạo lâm sàng điều dưỡng của Khoa tại bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và các bệnh viện thực hành của nhà trường.

          - Phụ trách, điều hành Bộ môn Điều dưỡng Lâm sàng và chịu trách nhiệm trước Khoa và Hiệu trưởng nhà trường về các công việc của Bộ môn.

          - Tham gia giảng dạy lý thuyết, thực hành, đánh giá và quản lý sinh viên học tập tại Bộ môn. 

3. Ths. Vi Thị Thanh Thủy:  Phó trưởng khoa – Trưởng BM Huấn luyện kỹ năng

          - Làm việc dưới sự chỉ đạo của Phó trưởng phụ trách khoa, cùng với Ban chủ nhiệm Khoa tham gia vào công việc phụ trách, điều hành các hoạt động được phân công.

          - Phụ trách mảng Nghiên cứu khoa học và mảng Huấn luyện kỹ năng y khoa và các hoạt động phong trào của Khoa.

          - Phụ trách, điều hành Bộ môn Huấn luyện kỹ năng và chịu trách nhiệm trước K hoa và Hiệu trưởng nhà trường về các công việc của Bộ môn.

          - Tham gia giảng dạy, đánh giá và quản lý sinh viên học tập tại Bộ môn.

4. CN. Nguyễn Thị Thuỳ Linh: Chuyên viên VPK

          - Làm việc dưới sự chỉ đạo của Ban chủ nhiệm khoa.

          - Đảm nhiệm công việc truyền đạt thông tin, giấy tờ, công văn đến và đi giữa các Bộ môn trực thuộc khoa – Khoa – Các phòng chức năng - Nhà trường.

          - Quản lý các hồ sơ, tài liệu, thiết bị của văn phòng khoa Điều dưỡng.

          - Phối hợp cùng với Giáo vụ khoa, các phòng Chức năng trong nhà trường thực hiện các công việc được giao về công tác hành chính, công tác quản lý đào tạo và các công việc chuyên môn khác.

          - Học Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục.