1. Phó Trưởng phụ trách khoa

Họ và tên: TS.Nông Phương Mai

Điện thoại: 0988.520.079

Email: nongphuongmaidhyd@gmail.com

2. Phó Trưởng khoa

Họ và tên: ThS.Phùng Văn Lợi

Điện thoại: 0915.416.990

Email: phungloiyk@gmail.com

3. Phó Trưởng khoa

 

Họ và tên: TS.Vi Thị Thanh Thủy

Điện thoại: 0912.371.614

Email:nuoctrong@gmail.com