Thứ 2, ngày 15/07/2024

Thông tin liên hệ

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ thông tin phía dưới

KHOA ĐIỀU DƯỠNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC

Địa chỉ: Số 284, đường Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên, Tầng 09, tòa nhà 11 tầng

Điện thoại: (+84) 02083.840.339

Điện thoại:

Email:

Website: http://dieuduong.tump.edu.vn

Facebook: