I. NHIỆM VỤ CHUNG

- Giảng dạy học phần Huấn luyện kỹ năng cho sinh viên Y, sinh viên cử nhân điều dưỡng. Nghiên cứu khoa học. Cán bộ, giảng viên làm việc tại bộ môn phải thực hiện đúng nội quy, quy định của nhà trường

+ Thực hiện đúng lịch giảng, khi có thay đổi phải báo trước cho giáo vụ và sinh viên.

+ Khi lên lớp phải có giáo trình, kế hoạch bài giảng, nội dung bài giảng phải được chuẩn bị từ trước và được bộ môn nhất trí thông qua

+ Phải có nhiệm vụ quản lý, giúp đỡ sinh viên học tập, không được gây khó khăn, phiền hà cho sinh viên

+ Tham gia xây dựng cơ quan và giữ gìn môi trường cảnh quan, bảo vệ công trình công cộng, bảo vệ môi trường sinh thái, phấn đấu xây dựng một môi trường làm việc vừa thoải mái và kỷ cương, vừa văn minh và khoa học

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. TS. VI THỊ THANH THỦY

- Giảng viên chính - Trưởng Bộ môn – Phó bí thư chi bộ Điều dưỡng, Giáo vụ bộ môn;  Quản lý chung bộ môn

- Chức năng: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Thư ký Hội đồng khoa học của khoa Điều dưỡng. Tham gia giảng dạy sau đại học.

- Phân công lịch giảng cho giảng viên, lịch học cho sinh viên

- Tính giờ giảng cho giảng viên trong bộ môn

- Vào điểm, tính điểm cho sinh viên, nộp điểm cho phòng đào tạo đúng hạn

- Thường xuyên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp giảng, trình độ ngoại ngữ và tin học…

2. Ths. NGUYỄN NGỌC HÀ

- Giảng viên

- Chức năng: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học- Cố vấn học tập của Sinh viên Khoa Điều dưỡng

- Làm việc dưới sự chỉ đạo của trưởng bộ môn;

- Tham gia giảng dạy, thực hành tại bộ môn; Hướng dẫn giảng viên về cách sử dụng mô hình

- Thường xuyên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp giảng, trình độ ngoại ngữ và tin học…

3. Ths. BÙI THỊ HỢI

- Giảng viên

- Chức năng: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học; Cố vấn học tập của Sinh viên Y Đa khoa

- Làm việc dưới sự chỉ đạo của trưởng bộ môn. Quản lý sinh viên đến học tại Bộ môn

- Tham gia giảng dạy, thực hành tại bộ môn; Tham gia lâm sàng tại Bệnh Viện Đại học Y

- Thường xuyên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp giảng, trình độ ngoại ngữ và tin học…

4. CN.NGUYỄN THỊ THU HÀ

- KTV

- Làm việc dưới sự chỉ đạo của trưởng bộ môn

- Tham gia hướng dẫn thực tập cho sinh viên. Làm công tác giáo tài, công tác đoàn thể của bộ môn.

- Đảm nhận việc nộp các thông báo, giấy tờ liên quan đến bộ môn đúng và kịp thời.

- Đảm bảo vệ sinh mô hình; quản lý dụng cụ, mô hình, trang thiết bị tại phòng thực tập. Duy trì phòng thực tập ngăn nắp, gọn gàng.

5. NGUYỄN THỊ THU TRÀ

- Y công

- Làm việc dưới sự chỉ đạo của trưởng bộ môn

- Đảm bảo mở và đóng cửa đúng giờ phòng thực hành theo quy định; Nhận công văn đến, nhận lịch tuần cho Bộ môn.

- Thường xuyên duy trì vệ sinh máy móc sạch sẽ, các phòng thực hành của bộ môn