Họ và tên: ĐINH NGỌC THÀNH

Giảng viên bộ môn Quản  lý Điều dưỡng, bảo vệ thành công Luận văn Thạc sĩ Điều dưỡng tại trường Đại học Burapha, Thái Lan

Tên đề tài: “THE RELATIONSHIP BETWEEN NURSE COMMUNICATION AND PATIENT SATISFACTION AMONG IN-HOSPITAL PATIENT AT THAI NGUYEN GENERAL HOSPITAL, VIETNAM”

Chuyên ngành: Quản lý Điều dưỡng

Thời gian: 09 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 10 năm 2010

Địa điểm: Phòng Bảo vệ luận văn Khoa Điều dưỡng Trường Đại học Burapha Thái Lan