Họ và tên: TRẦN ANH VŨ

Giảng viên bộ môn Điều dưỡng Người trưởng thành bảo vệ thành công Luận văn Thạc sĩ Điều dưỡng tại trường Đại học Burapha

Tên đề tài: “FACTORS RELATED TO HEALTH BEHAVIORS OF VIETNAMESE PATIENTS WITH HYPERTENSION”

Chuyên ngành: Điều dưỡng Người trưởng thành

Thời gian: 11 giờ 00 ngày 09 tháng 07 năm 2014

Địa điểm: Trường Đại học Burapha, Thái Lan.