Họ và tên: NGÔ XUÂN LONG

Giảng viên bộ môn Điều dưỡng Tâm Thần – Khoa Điều dưỡng trường Đại học Y – Dược; Đại học Thái Nguyên đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Điều dưỡng tại trường Đại học MahiDol, Thái Lan

Tên đề tài: “FACTORS PREDICTING HEALTH STATUS OF STROKE CAREGIVERS IN THAI NGUYEN, VIETNAM”

“Các yếu tố dự đoán tình trạng sức khỏe của người chăm sóc cho bệnh nhân đột quỵ tại Thái Nguyên, Viet Nam”

Chuyên ngành: Điều dưỡng người cao tuổi

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 30 tháng 8 năm 2017

Địa điểm: Khoa Điều dưỡng trường Đại học Mahidol - Thái Lan