ĐỀ TÀI CẤP ĐẠI HỌC

Số thứ tự Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Năm Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Đánh giá sự hài lòng của bệnh nhân đối với điều dưỡng viên của bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên Đinh Ngọc Thành 2013 Chủ nhiệm
2 Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến thực hành tự chăm sóc phòng ngừa nhiễm HPV và sàng lọc tiền ung thư cổ tử cung ở phụ nữ tại thành phố Thái Nguyên Vi Thị Thanh Thủy 2013 Chủ nhiệm
3 Đánh giá hiệu quả can thiệp giáo dục sức khỏe răng miệng cho người cao tuổi dân tộc Sán Dìu mắc bệnh quanh răng tại xã Nam Hòa huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên Nông Thị Phương Mai 2017 Chủ nhiệm