Khoa Điều Dưỡng trường Đại học Y - Dược được thành lập theo quyết định số 689/QĐ - TCCB ngày 02/10/2007 của Đại học Thái Nguyên với nhiệm vụ đào tạo nhân lực là cử nhân điều dưỡng. Ngày 25/02/2008, Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập khoa Điều dưỡng. Ban Chủ nhiệm khoa gồm có 3 thành viên: Trưởng khoa là Ths. Lê Văn Duy; hai Phó trưởng khoa là Ths Nông Thị Minh Tâm và Ths. Nông Phương Mai.

Năm 1995, Bộ môn Điều dưỡng Cơ Bản được thành lập vào tháng 11năm 1995 do GVC. BSCKII Đỗ Thị Bẩy là Trưởng Bộ môn đầu tiên và đã lãnh đạo Bộ môn từ khi thành lập đến tháng 4 năm 2007 với nhiệm vụ đào tạo học phần Điều dưỡng cho đối tượng là sinh viên Y. Hiện nay, Trưởng Bộ môn là Thạc sĩ Nông Thị Phương Mai.

Ngày 28/3/2005 Bộ môn Điều dưỡng Lâm sàng được thành lập do BSCKII. Nông Thị Minh Tâm làm Trưởng Bộ môn.

Bộ môn Huấn luyện kỹ năng được thành lập vào tháng 4 năm 2005 do Ths. Lê Văn Duy làm Trưởng bộ môn. Hiện nay, Trưởng Bộ môn là Tiến sĩ Vi Thị Thanh Thủy

Ngày 25 tháng 6 năm 2008 Bộ môn Quản lý Điều dưỡng được thành lập. Trưởng bộ môn là Thạc sĩ Vũ Thị Ngọc Lan. Hiện nay, Trưởng Bộ môn là Thạc si Đinh Ngọc Thành.

Ngày 31 tháng 7 năm 2015, Bộ môn Điều dưỡng Tâm Thần được thành lập theo quyết định số 1229/QĐ-ĐHYD. Phó Trưởng bộ môn là Thạc sĩ Hoàng Minh Hương.

Bộ môn Điều dưỡng Cộng đồng được thành lập theo quyết định số 1227/QĐ-ĐHYD ngày 31 tháng 7 năm 2015. Phó Trưởng bộ môn là Thạc sỹ Đỗ Thị Lệ Hằng.

Bộ môn Điều dưỡng Người trưởng thành được thành lập trên cơ sở Bộ môn Điều dưỡng Lâm sàng theo quyết định số 1230/QĐ-ĐHYD ngày 31 tháng 7 năm 2015. Trưởng bộ môn là Thạc sỹ Phùng Văn Lợi, Phó trưởng Bộ môn là Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Huyền.

Bộ môn Điều dưỡng Bà mẹ - trẻ em được thành lập trên cơ sở Bộ môn Điều dưỡng Lâm sàng theo quyết định số 1228/QĐ-ĐHYD ngày 31 tháng 7 năm 2015; Phó trưởng Bộ môn là Thạc sĩ Ths. Đoàn Thị Huệ và Thạc sĩ Ngô Thị Vân Huyền.

Cùng với quá trình phát triển, hiện nay Khoa Điều dưỡng có 38 Cán vộ viên chức – người lao động ở 07 Bộ môn:

+ Bộ môn Điều Dưỡng Cơ Bản.

+ Bộ môn Quản Lý Điều Dưỡng.

+ Bộ môn Huấn Luyện Kỹ Năng.

+ Bộ môn Điều dưỡng Tâm Thần.

+ Bộ môn Điều dưỡng Cộng đồng.

+ Bộ môn Điều dưỡng Người trưởng thành.

+ Bộ môn Điều dưỡng Bà mẹ - trẻ em.